Περιγραφή πληκτρολογίου AJAX KeyPad – Μάθε τα κουμπιά

Για να το ενεργοποιήσετε...

Το πληκτρολόγιο βρίσκετε πάντα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Για να το ενεργοποιήσετε χτυπήστε ελαφρά με το δάκτυλό σας το πλήκτρο C . Στην συνέχεια θα ανάψει κάποια από τις φωτεινές ενδείξεις 1 – 3 η οποία θα σας δείξει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, θα σβήσει ο φωτισμός του. Εάν περάσουν ακόμη 12 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο τότε θα περάσει και πάλι σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Οπτικές Ενδείξεις & Πλήκτρα Εντολών:

1. Σύστημα πλήρως οπλισμένο
2. Σύστημα αφοπλισμένο
3. Σύστημα σε λειτουργία νυκτός
4. Βλάβη πληκτρολογίου
5. Αριθμητικά πλήκτρα 0 – 9
6. Πλήκτρο ενεργοποίησης (ξύπνημα) οθόνης ή ακύρωσης ενέργειας
7. Πλήκτρο καταχώρησης ή Συναγερμού πανικού ή διακοπής συναγερμού φωτιάς
8. Πλήκτρο πλήρους Οπλισμού
9. Πλήκτρο Αφοπλισμού
10. Πλήκτρο οπλισμού σε Λειτουργία Νυκτός

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ χωρίς κωδικό:

Πατήστε το πλήκτρο Ο για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι Ο θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ με κωδικό:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Ο για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι Ο θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ χωρίς κωδικό:

Πατήστε το πλήκτρο για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης, για να μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στο χώρο σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ με κωδικό:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα στο χώρο σας.

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση που πατήσετε λάθος πλήκτρο, πατήστε το C και στην συνέχεια επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.
2. Για την όπλιση του συστήματος μπορεί να απαιτείτε ή να μην απαιτείτε να πληκτρολογήσετε και κωδικό. 
3. Η δυνατότητα όπλισης και αφόπλισης του συστήματος από πληκτρολόγιο απαιτεί και χρονο-καθυστέρηση εισόδου και εξόδου. Ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας γι’ αυτούς τους χρόνους.
4. Οι Γενικοί Κωδικοί Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) μπορούν να προγραμματιστούν μόνον από τον Εγκαταστάτη ή τον Διαχειριστή του συστήματος.
5. Οι Κωδικοί Χρήστη Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) μπορούν να προγραμματιστούν μόνον μέσω της εφαρμογής AJAX Τελικού Χρήστη. Κάθε χρήστης μπορεί να προγραμματίσει μόνον τους δικούς του κωδικούς.
6. Το πληκτρολόγιο έχει την δυνατότητα να κλειδώσει αυτόματα μετά από 3 λανθασμένες προσπάθειες για χρόνο από 3 λεπτά και άνω.

Scribo.gr
0
Το καλάθι σας
  • No products in the cart.